Τρέχουσες δραστηριότητες

Αναδάσωση

Προοδευτική αναδάσωση εντός και γύρω του Λιστάρου

Καλοκαιρινά Σεμινάρια

Σεμινάρια με θέμα την επιστήμη, τη βιωσιμότητα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Ανακατασκευή Σχολείου

Αποκατάσταση του Σχολείου ώστε να αποτελέσει τη μελλοντική στέγη του Συλλόγου Κλιματογή

Διαρκείς δράσεις

Δήμος Φαιστού

Αλληλεπίδραση δράσεων με το Δήμο Φαιστού σε διάφορα θέματα

Περιφέρεια Κρήτης

Αλληλεπίδραση δράσεων με την Περιφέρεια Κρήτης σε θέματα πολιτισμούς και υποδομών

Πυροπροστασία

Βελτίωση των υποδομών, συναντήσεις με τον πύραρχο, συγκρότηση δικτύου εθελοντών πυροσβεστών

Βιοποικιλότητα

Συμμετοχή και συμπαράσταση σε διεθνείς και εθνικές δράσεις βιοποικιλότητα και (αιφορίας)

Κομπόστα

Εγκατάσταση περιοχής κομπόστας για κομμένα κλαδια και χόρτα ώστε να αποφευχθεί το κάψιμο και να διατηρηθεί η βιομάζα

Ολοκληρωμένα έργα

Ανακύκλωση

Το εργο της αυτοδιαχειριζόμενης ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου εγκαταλείφθηκε καθώς ο δήμος ξεκίνησε επισήμως την ανακύκλωση ξανά.

Ψηφιοποίηση

Εγκατάσταση ψηφιακής υποδομής για την Κλιματογή